Yin & Yang

Emner: Digitalisering, endring, HR, HRM, organisasjonsutvikling og ledelse.

• Det er samspillet mellom menneskene og teknologi, som vil gjøre digitaliseringen lønnsom. Menneskene er løsningen for å lykkes med digitalisering. Dessverre tror mange det motsatte. Fremtidens HR Manager, bør være en HT Manager (Human Technology Manager)
• Det konstante i kulturen, er fundamentet for å lykkes med endring. Dessverre fokuserer de fleste kun på endringen. De vil garantert ikke lykkes, og heller ikke vite hvorfor de mislykkes.
• Næringslivet blir mindre, og ikke mer komplekst. Viljen til å lære nye ferdigheter, er derfor den viktigste ferdigheten vi har. Vilje er ikke en ferdighet, men noe du kan bestemme deg for. Det beste for alle er at du vil.
• De fleste som tror de driver med endringsledelse, driver kun med forandringsledelse. Vet du forskjellen?

TOP