Mening

Emner: Målsetting, motivasjon, HR, HRM, medarbeiderskap, ansvarliggjøring og ledelse.

• Mening er alle endringers mor”. For å lykkes med å skape endring og utvikling, må alle vite og forstå meningen med endringen. Hvorfor gjør vi dette?
• De fleste som går på jobb i Norge vet ikke hvorfor de gjør nettopp det. Hvis vi ikke vet selskapet, avdelingen og våre egne mål, så vil vi ikke lykkes med å endre/utvikle oss. Vi forandrer på mye, men har det gjort oss bedre?
• Medarbeidersamtalen bør gjøres på motsatt måte og døpes til ”meningssamtalen”.
• Skill på kraftendringer og symbolendringer. Kraftendringene er de som krever mest kraft av hver enkelt, men som har mest påvirkningskraft på resultatet.

Ta kontakt for en uforpliktende forespørsel.

TOP