Mening

Emner: Målsetting, motivasjon, HR, HRM, medarbeiderskap, ansvarliggjøring og ledelse.

  • Mening er alle endringers mor”. For å lykkes med å skape endring og utvikling, må alle vite og forstå meningen med endringen. Hvorfor gjør vi dette?
  • De fleste som går på jobb i Norge vet ikke hvorfor de gjør nettopp det. Hvis vi ikke vet selskapet, avdelingen og våre egne mål, så vil vi ikke lykkes med å endre/utvikle oss. Vi forandrer på mye, men har det gjort oss bedre?
  • Medarbeidersamtalen bør gjøres på motsatt måte og døpes til ”meningssamtalen”.
  • Skill på kraftendringer og symbolendringer. Kraftendringene er de som krever mest kraft av hver enkelt, men som har mest påvirkningskraft på resultatet. 
 
 
 

Bruk kontaktskjemaet over, så tar jeg kontakt med deg så snart jeg kan.